Kalkulator Odchylenia Standardowego

Enter Information

RESULTS

Fill the calculator form and click on Calculate button to get result here
Count: 0
Sum: 0
Mean: 0
Sum of Differences2: 0
Population
Variance: 0
Standard Deviation: 0
Sample
Variance: 0
Standard Deviation: 0
Differences Every Number minus the Mean 0
Differences2 Square of each difference 0

Give your feedback!

Co to jest odchylenie standardowe?

Wariancja standardowa jest miarą statystyczną, która uwzględnia rozrzut zbioru danych w stosunku do średniej zbioru danych. Oblicza się go, biorąc pierwiastek kwadratowy z wariancji. Gdy punkty danych są zbliżone do średniej wartości, istnieje mniejsza różnica w zestawie danych. Dlatego im bardziej rozłożone są dane, tym wyższe jest odchylenie standardowe.
Odchylenie standardowe jest również statystyczną miarą finansową, która ilustruje historyczną zmienność tej inwestycji w odniesieniu do rocznej stopy zwrotu. Im wyższe odchylenie standardowe zapasów, tym większe zróżnicowanie, co wskazuje na wyższy przedział cenowy. 

Odchylenie standardowe wzór

odchylenie standardowe = s = \( \sqrt{\dfrac{\sum(x-\bar{x})^2}{n-1}} \)

W tym równaniu s oznacza odchylenie standardowe, x oznacza każdą liczbę w zestawie danych, x̅ oznacza średnią zbioru danych, a n oznacza rozmiar zbioru danych.

Zastosowania odchylenie standardowe

Jest to powszechny termin w matematyce i statystyce, który jest używany w eksperymentach i testach przemysłowych w prawdziwym świecie. Na przykład odchylenie standardowe kalkulatorjest pomocny przy zapewnianiu średniej kontroli jakości różnych produktów. Poniżej przedstawiono niektóre zastosowania odchylenie standardowe kalkulatorw czasie rzeczywistym 
   

• Zapewnienie jakości produktów    

Co więcej, innym jego słynnym zastosowaniem jest ustalenie procentowej wartości minimalnej i maksymalnej między produktami w celu zapewnienia jakości. Za pomocą odchylenie standardowe kalkulatorproces poprawy jakości jest łatwy, ponieważ można wprowadzać zmiany w ustawieniach maszyny produkcyjnej, gdy występują odchylenia w produktach.  

• Prognozowanie pogody     

Jednym z głównych zastosowań terminów odchylenie standardowe jest wydział prognoz pogody, gdy istnieje potrzeba pomiaru różnicy dla zmian klimatu regionalnego. Jeśli weźmiemy pod uwagę dwa miasta oddalone od siebie i musimy zmierzyć zmiany klimatu w tych miastach, wówczas odchylenie standardowe może ułatwić ten proces. Jeśli prognozowanie pogody jest mierzone między lądem a wybrzeżem, jest to jedno z najważniejszych narzędzi dla działu. Obliczanie temperatury między tymi dwoma obszarami lub miastami jest prawie takie samo, ale w rzeczywistości istnieje ogromna zmiana klimatu, którą można zmierzyć za pomocą odchylenie standardowe. Pamiętaj, że obszary przybrzeżne mają stosunkowo stabilną temperaturę ze względu na duże parametry metra, podczas gdy ląd ma różne stany wody. Ten parametr wody ma tendencję do stabilizacji temperatury i jest to powód, dla którego klimat na obszarach przybrzeżnych jest stabilny przez cały sezon, ale temperatura na lądzie zwykle się zmienia. 

• Rachunki / Finanse    

Jest to kolejne zastosowanie odchylenie standardowe, aw tym dziale ten przykładowy kalkulator oznacza, że pomaga poznać ryzyko wahań cen aktywów dowolnej organizacji . Kalkulator, jeśli zostanie zastosowany poprawnie, poinformuje firmę o ryzyku wynikającym z inwestycji, a tym samym szanse na to ryzyko są mniejsze. Na przykładzie aktywów możemy porównać dwa produkty:

• Produkt A
• Produkt B

Teraz, jeśli produkt A daje zwrot z inwestycji w wysokości 4%, podczas gdy odchylenie dla tego samego produktu wynosi 10% w stosunku do innego produktu, to produkt A jest bezpieczniejsze dla inwestycji. 

Other Languages English русский Polskie
User Ratings
  • Total Reviews 0
  • Overall Rating 0/5
  • Stars

Thank You! For Your Review

Your Review Will Appear Soon.

Submit Your Review Close
Reviews
No Review Yet