kalkulator średniej

WYNIKI

Wypełnij formularz kalkulatora i kliknij przycisk Oblicz, aby uzyskać wynik tutaj
Średnia wartość 0
Średnia liczba
0
Suma wartości 0
Multiply by values
0
Most Greater Value 0
Most Lowest Value
0

Give your feedback!

W języku matematyki „średnia” jest powszechnie określana jako „średnia” lub „średnia liczba”. W rzeczywistości w statystykach istnieją dwa inne rodzaje średnich - „modus” i „medium”. Ale słowo „średnia” pozwala znaleźć średnią z dwóch liczb lub liczb grupowych w matematyce, które można obliczyć z dodaniem i dzieleniem fundamentalnym.

Dlaczego warto znaleźć średnią?

Co oznacza „średnia” lub „znaczy”? Suma wartości, które zostaną użyte przez liczbę (lub ilość) liczby w tym zestawie, jest podzielona technicznie. Jednak w realnym świecie bardziej przypomina równomierne rozłożenie wartości całego zestawu między liczbami, a następnie przejście do wartości wszystkich liczb.

Teoretycznie, licząc (lub ilość) kwoty w zbiorze, dzielisz ilość tych wartości, z którymi masz do czynienia. W rzeczywistości jest to bardziej równy rozkład między każdą z jego liczb wyceny pełnego zestawu i cofnięcie się, aby zobaczyć wartość, przy której wszystkie liczby się zakończyły.

Ten rodzaj średniej jest pomocny w zrozumieniu dużych zbiorów danych lub oszacowaniu całej grupy. Na przykład może być wymagany średni GPA dla uczniów, średnia płaca za określoną pracę, średni GPA w klasie, średni czas do przejścia na przystanek autobusowy itp.

Średnia formuła

Zasadniczo, dodając wszystkie liczby, a następnie dzieląc, możesz obliczyć średnią liczby. Dla grupy liczb \ (\ lbrace x1, x2, x3, ……… .. xj \ rbrace \) średnia lub średnia to suma wszystkich „x” podzielonych przez „j”.

W prostych słowach:

Średnia dwóch cyfr to \ (x = \ dfrac {(a + b)} {2} \), gdzie „X” jest średnią, a a, b to dwie cyfry.

Jak znaleźć wartość średnią lub średnią?

Średnią lub średnią arytmetyczną można łatwo znaleźć na liście podanych liczb. Średnia to tylko suma liczb w danym problemie podzielona przez liczbę całkowitą. Na przykład, jeśli w sumie zostaną dodane cztery liczby, średnia lub średnia arytmetyczna zostanie podzielona przez cztery.

Jak wspomniano powyżej, średnia lub średnia arytmetyczna jest czasami mylona z dwoma innymi pomysłami: medianą i trybem. Tryb jest najczęstszą wartością w grupie liczb, podczas gdy mediana jest środkiem określonego zestawu.

Zastosowania średniego kalkulatora

Powinieneś wiedzieć, w jaki sposób można obliczyć średnią lub średnią z szeregu liczb. Umożliwi to między innymi obliczenie średniej oceny. Jednak w kilku innych sytuacjach konieczne będzie obliczenie wartości średniej.

Średnia lub średnia wartość pozwala lepiej zrozumieć najbardziej rozpowszechnione warunki dla ekonomistów, demografów, biologów, statystów i innych. 

Na przykład, obliczając i porównując średni dochód amerykańskiej rodziny ze średnimi kosztami domu, można lepiej zrozumieć zakres trudności finansowych, z jakimi boryka się większość amerykańskich gospodarstw domowych.

Podobnie, badając średnią temperaturę w danym momencie roku w danym regionie, można przewidzieć prawdopodobną pogodę i dokonać szerokiej gamy odpowiednich wyborów.

Przykłady

Przykład 1

Jaka jest średnia z 8 i 10?

Rozwiązanie:
Dodane liczby: \(8+ 10 = 18 \)
Podzielone przez całkowitą liczbę \(\dfrac{18}{2}= 09\)

09 to średnia liczba 8 i 10.

Przykład 2

Oblicz średnią podanych liczb  \(24, 29, 31, 34, 42, 56\)

Rozwiązanie:Jest 6 liczb Tak więc zsumuj wszystkie liczby i podziel sumę przez 6, aby uzyskać średnią.

Średni \(= \dfrac{(24 + 29 + 31 + 34 + 42 + 56)}{6}\)
Średni \(= \dfrac{216}{6}\)
Średni \(= 36 \)

User Ratings
  • Total Reviews 0
  • Overall Rating 0/5
  • Stars

Thank You! For Your Review

Your Review Will Appear Soon.

Submit Your Review Close
Reviews
No Review Yet