Ad TOP Desktop

WYNIKI

Wypełnij formularz kalkulatora i kliknij przycisk Oblicz, aby uzyskać wynik tutaj

Średnia wartość 0
Średnia liczba
0
Suma wartości 0
Multply by values
0
Most Greater Value 0
Most Lowest Value
0

W języku matematyki „średnia” jest powszechnie określana jako „średnia” lub „średnia liczba”. W rzeczywistości w statystykach istnieją dwa inne rodzaje średnich - „modus” i „medium”. Ale słowo „średnia” pozwala znaleźć średnią z dwóch liczb lub liczb grupowych w matematyce, które można obliczyć z dodaniem i dzieleniem fundamentalnym.

Dlaczego warto znaleźć średnią?

Co oznacza „średnia” lub „znaczy”? Suma wartości, które zostaną użyte przez liczbę (lub ilość) liczby w tym zestawie, jest podzielona technicznie. Jednak w realnym świecie bardziej przypomina równomierne rozłożenie wartości całego zestawu między liczbami, a następnie przejście do wartości wszystkich liczb.

Teoretycznie, licząc (lub ilość) kwoty w zbiorze, dzielisz ilość tych wartości, z którymi masz do czynienia. W rzeczywistości jest to bardziej równy rozkład między każdą z jego liczb wyceny pełnego zestawu i cofnięcie się, aby zobaczyć wartość, przy której wszystkie liczby się zakończyły.

Ten rodzaj średniej jest pomocny w zrozumieniu dużych zbiorów danych lub oszacowaniu całej grupy. Na przykład może być wymagany średni GPA dla uczniów, średnia płaca za określoną pracę, średni GPA w klasie, średni czas do przejścia na przystanek autobusowy itp.

Średnia formuła

Zasadniczo, dodając wszystkie liczby, a następnie dzieląc, możesz obliczyć średnią liczby. Dla grupy liczb \ (\ lbrace x1, x2, x3, ……… .. xj \ rbrace \) średnia lub średnia to suma wszystkich „x” podzielonych przez „j”.

W prostych słowach:

Średnia dwóch cyfr to \ (x = \ dfrac {(a + b)} {2} \), gdzie „X” jest średnią, a a, b to dwie cyfry.

Jak znaleźć wartość średnią lub średnią?

Średnią lub średnią arytmetyczną można łatwo znaleźć na liście podanych liczb. Średnia to tylko suma liczb w danym problemie podzielona przez liczbę całkowitą. Na przykład, jeśli w sumie zostaną dodane cztery liczby, średnia lub średnia arytmetyczna zostanie podzielona przez cztery.

Jak wspomniano powyżej, średnia lub średnia arytmetyczna jest czasami mylona z dwoma innymi pomysłami: medianą i trybem. Tryb jest najczęstszą wartością w grupie liczb, podczas gdy mediana jest środkiem określonego zestawu.

Zastosowania średniego kalkulatora

Powinieneś wiedzieć, w jaki sposób można obliczyć średnią lub średnią z szeregu liczb. Umożliwi to między innymi obliczenie średniej oceny. Jednak w kilku innych sytuacjach konieczne będzie obliczenie wartości średniej.

Średnia lub średnia wartość pozwala lepiej zrozumieć najbardziej rozpowszechnione warunki dla ekonomistów, demografów, biologów, statystów i innych. 

Na przykład, obliczając i porównując średni dochód amerykańskiej rodziny ze średnimi kosztami domu, można lepiej zrozumieć zakres trudności finansowych, z jakimi boryka się większość amerykańskich gospodarstw domowych.

Podobnie, badając średnią temperaturę w danym momencie roku w danym regionie, można przewidzieć prawdopodobną pogodę i dokonać szerokiej gamy odpowiednich wyborów.

Przykłady

Przykład 1

Jaka jest średnia z 8 i 10?

Rozwiązanie:
Dodane liczby: \(8+ 10 = 18 \)
Podzielone przez całkowitą liczbę \(\dfrac{18}{2}= 09\)

09 to średnia liczba 8 i 10.

Przykład 2

Oblicz średnią podanych liczb  \(24, 29, 31, 34, 42, 56\)

Rozwiązanie:Jest 6 liczb Tak więc zsumuj wszystkie liczby i podziel sumę przez 6, aby uzyskać średnią.

Średni \(= \dfrac{(24 + 29 + 31 + 34 + 42 + 56)}{6}\)
Średni \(= \dfrac{216}{6}\)
Średni \(= 36 \)

User Ratings
  • Total Reviews 0
  • Overall Rating 0/5
  • Stars

Thank You! For Your Review

Your Review Will Appear Soon.

Submit Your Review Close
Reviews
No Review Yet
Send us feedback
Send us your feedback!
kalkulator średniej

Need some help? you can contact us anytime.